02 декември 2010

Не мога да избягам от тях...

Нямам обяснение какво и защо ме кара да ги снимам...
Има нещо в тези цветя, кото ме привлича...

3 коментара: