07 април 2010

Невероятен цвят /03

Grape hyacinth (Muscari armeniacum)

Няма коментари:

Публикуване на коментар