18 март 2010

Първи опит за работа с текстури...

1 коментар: